Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2019  жылдың III-тоқсанында 102 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жинақталып, оның 12 мың тонна  тұрмыстық қатты қалдықтар өңделген. Пайыздық үлесі-12,4%.

Р/с

Қала және аудан

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

22250

2

Арал ауданы

15874

3

Қазалы ауданы

12499

4

Қармақшы ауданы

13050

5

Жалағаш ауданы

11900

6

Сырдария ауданы

561

7

Шиелі ауданы

13025

8

Жаңақорған ауданы

12841

 

Барлығы:

102000

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

250

Полиэтилен

1360

Шыны ыдыстар

3760

Картон

2500

Метал-қанылтыр

1700

Пластикалық ыдыстар

136

Полиэтиленді қапшықтар

19

Ағаш қалдықтары

60

Тері

0,1

Резенке қалдықтары

6,2

Текстильді қалдықтар

-

Золошлакты қалдықтар

50

Құрылыс қалдықтары

13

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

-

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

2893,7

 

Барлығы:

12748

 


Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2019  жылдың I тоқсанында 31109,8мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жинақталып, оның 1201,3мың тонна  тұрмыстық қатты қалдықтар өңделген. Пайыздық үлесі-3,86%.

Р/с

Қала және аудан

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

6941

2

Арал ауданы

4712,4

3

Қазалыауданы

1458

4

Қармақшыауданы

4449

5

Жалағашауданы

3350

6

Сырдарияауданы

202,4

7

Шиеліауданы

4773

8

Жаңақорғанауданы

5224

 

Барлығы:

31109,8

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысады.

2019 жылдың I тоқсанында облыс бойынша  аталған мекемелерден 1201,3тонна ТҚҚ өңделген.

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерліқалдықтар

25

Полиэтилен

120

Шыныыдыстар

96

Картон

80

Метал-қанылтыр

1

Пластикалықыдыстар

1,1

Полиэтилендіқапшықтар

25

Ағаш қалдықтары

9

Тері

0,3

Резенкеқалдықтары

3

Текстильдіқалдықтар

-

Золошлактықалдықтар

36

Құрылыс қалдықтары

29

Жолқұрылысынапайдаланылғантүсті метал қалдықтары

-

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

775,9

 

 

Барлығы:

1201,3

 


       2018 жылға  атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2018  жылы -147,0  мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жинақталып, оның 4,7 мың тонна  тұрмыстық қатты қалдықтар өңделген.

Р/с

Қала және аудан

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

27,0

2

Арал ауданы

18,5

3

Қазалы ауданы

18,36

4

Қармақшы ауданы

17,65

5

Жалағаш ауданы

13,4

6

Сырдария ауданы

12,0

7

Шиелі ауданы

19,1

8

Жаңақорған ауданы

20,90

 

Барлығы:

147,0

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысады.

2018 жылы облыс бойынша  аталған мекемемен 4,7  мың тонна ТҚҚ өңделген.

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

420

Полиэтилен

172

Шыны ыдыстар

55

Картон

350

Метал-қанылтыр

365

Пластикалық ыдыстар

370

Полиэтиленді қапшықтар

25

Ағаш қалдықтары

80

Тері

0,3

Резенке қалдықтары

26,3

Текстильді қалдықтар

 

Золошлакты қалдықтар

100

Құрылыс қалдықтары

280

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

-

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

2455,2

 

 

Барлығы:

4,7

 

 

 


       2018 жылдың І жартыжылдығына  атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

 

Облыс бойынша 2018  жылдың 6 айында -89,0  мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жинақталып, оның 2,5 мың тонна  тұрмыстық қатты қалдықтар өңделген.

Р/с

Қала және аудан

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

13,8

2

Арал ауданы

13,0

3

Қазалы ауданы

17,5

4

Қармақшы ауданы

8,4

5

Жалағаш ауданы

4,6

6

Сырдария ауданы

2,0

7

Шиелі ауданы

4,3

8

Жаңақорған ауданы

7,9

9

Байқоңыр қаласы

17,5

 

Барлығы:

89,0

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысады. 2018 жылдың 6-айында облыс бойынша  аталған мекемемен 2,5  мың тонна ТҚҚ өңделген.

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

380

Полиэтилен

120

Шыны ыдыстар

185

Картон

320

Метал-қанылтыр

53

Пластикалық ыдыстар

-

Полиэтиленді қапшықтар

-

Ағаш қалдықтары

40

Тері

-

Резенке қалдықтары

11

Текстильді қалдықтар

-

Золошлакты қалдықтар

50

Құрылыс қалдықтары

63

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

-

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

1310

 

Барлығы

2,5

 


     

       2017 жыл бойынша атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

Облыс бойынша 2017 жылы –  145,000  мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар,өндірістік қалдықтар 112,000 тыс.тонн (бұдан әрі – ТҚҚ) жинақталған.

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

27,6

2

Арал ауданы

14,4

3

Қазалы ауданы

16,1

4

Қармақшы ауданы

5,0

5

Жалағаш ауданы

8,8

6

Сырдария ауданы

8,4

7

Шиелі ауданы

14,6

8

Жаңақорған ауданы

12,4

9

Байқоңыр қаласы

37,7

 

Барлығы:

145,000

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысады.

2017 жылы облыс бойынша  аталған мекемемен 5158,6  мың тонна ТҚҚ өңделген.

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

502

Полиэтилен

175

Шыны ыдыстар

361

Картон

475

Метал-қанылтыр

233,5

Пластикалық ыдыстар

526

Полиэтиленді қапшықтар

10

Ағаш қалдықтары

38

Тері

0,3

Резенке қалдықтары

11,2

Текстильді қалдықтар

-

Золошлакты қалдықтар

112

Құрылыс қалдықтары

550

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

1,5

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

2163,35

 

 

                                               

 


       2016 жылдың ІІІ тоқсанына   атқарылған жұмыстар туралы ақпарат 

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2016 жылдың қаңтар – қыркүйек  айларында 101,5 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар,өндірістік қалдықтар 52,5 тыс.тонн (бұдан әрі – ТҚҚ) жинақталған.

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

17,0

2

Арал ауданы

9,9

3

Қазалы ауданы

9,5

4

Қармақшы ауданы

8,5

5

Жалағаш ауданы

5,6

6

Сырдария ауданы

4,8

7

Шиелі ауданы

15,2

8

Жаңақорған ауданы

13,1

9

Байқоңыр қаласы

17,8

 

Барлығы:

101,4

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеумен айналысады.

2016 жылғы қаңтар - қыркүйек айларында  облыс бойынша  аталған мекемемен 1,7  мың тонна ТҚҚ өңделген.

 

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

160

Полиэтилен

136

Шыны ыдыстар

50

Картон

165

Метал-қанылтыр

180

Пластикалық ыдыстар

136

Полиэтиленді қапшықтар

9

Ағаш қалдықтары

60

Тері

0,1

Резенке қалдықтары

6,2

Текстильді қалдықтар

0

Золошлакты қалдықтар

50

Құрылыс қалдықтары

13

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

 

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

875

 


                                               2015 жылға  атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2015 жылы 141,0 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар, өндірістік қалдықтар 97,3 мың тонна (бұдан әрі – ТҚҚ) жинақталған.

мың тонна

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

25,98

2

Арал ауданы

8,3

3

Қазалы ауданы

7,65

4

Қармақшы ауданы

9,904

5

Жалағаш ауданы

10,74

6

Сырдария ауданы

6,95

7

Шиелі ауданы

27,62

8

Жаңақорған ауданы

10,28

9

Байқоңыр қаласы

33,6

 

Барлығы:

141,024

 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өндеумен айналысады.

2015 жылы  облыс бойынша  аталған мекемемен 3,75  мың тонна ТҚҚ өңделген.

тонна

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

320

Полиэтилен

170

Шыны ыдыстар

50

Картон

350

Метал-қанылтыр

350

Пластикалық ыдыстар

270

Полиэтиленді қапшықтар

31

Ағаш қалдықтары

80

Тері

0,3

Резенке қалдықтары

1,8

Текстильді қалдықтар

-

Золошлакты қалдықтар

150

Құрылыс қалдықтары

275

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

1,8

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

1675

 


2015 жылдың ІІІ тоқсанына   атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2015 жылдың 9 айындағы  99,7 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар, өндірістік қалдықтар 77,5 мың тонна (бұдан әрі – ТҚҚ) жинақталған.

мың тонна

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

18,9

2

Арал ауданы

9,5

3

Қазалы ауданы

7,5

4

Қармақшы ауданы

12

5

Жалағаш ауданы

6,5

6

Сырдария ауданы

5,8

7

Шиелі ауданы

12,5

8

Жаңақорған ауданы

8,9

9

Байқоңыр қаласы

18,1

 

Барлығы:

99,7

 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өндеумен айналысады.

2015 жылғы 9 айдағы  облыс бойынша  аталған мекемемен 1,8  мың тонна ТҚҚ өңделген.

тонна

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

190

Полиэтилен

140

Шыны ыдыстар

5,5

Картон

120

Метал-қанылтыр

150

Пластикалық ыдыстар

25

Полиэтиленді қапшықтар

20

Ағаш қалдықтары

7

Тері

1,0

Резенке қалдықтары

20

Текстильді қалдықтар

1,0

Золошлакты қалдықтар

125

Құрылыс қалдықтары

380

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

250

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

365,5

 


2015 жылдың 1-ші жарты жылдығында  атқарылған жұмыстар туралы ақпарат

 

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

Облыс бойынша 2015 жылдың 1-ші жарты жылдығында  71,5 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар, өндірістік қалдықтар 47 мың тонна (бұдан әрі – ТҚҚ) жинақталған.

мың тонна

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

13,5

2

Арал ауданы

7,6

3

Қазалы ауданы

5,3

4

Қармақшы ауданы

9

5

Жалағаш ауданы

4,6

6

Сырдария ауданы

4,2

7

Шиелі ауданы

10,2

8

Жаңақорған ауданы

5,9

9

Байқоңыр қаласы

11,2

 

Барлығы:

71,5

 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделуі бойынша

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өндеумен айналысады.

2015 жылғы 1-ші жарты жылдығында  облыс бойынша  аталған мекемемен 2,8  мың тонна ТҚҚ өңделген.

тонна

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

270

Полиэтилен

140

Шыны ыдыстар

5,5

Картон

150

Метал-қанылтыр

250

Пластикалық ыдыстар

26

Полиэтиленді қапшықтар

25

Ағаш қалдықтары

7

Тері

0,1

Резенке қалдықтары

20

Текстильді қалдықтар

0,2

Золошлакты қалдықтар

125

Құрылыс қалдықтары

380

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

250

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

1217

 

Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен

жинақталу нормаларын есептеу қағидалары туралы

Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары әзірленіп, облыс әкімдігінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №911 Қаулысымен бекітілді.

Осыған сәйкес, ҚР Әділет министрлігі, Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 6 мамырдағы №4973 нөмірімен тіркелді.

Қағида «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы кодексінің 20 бабының                             17-3) тармақшасы, «Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы  25 қарашадағы №145 бұйрығы және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің 2014 жылдың                          12 желтоқсанындағы №143-ө өкімінің негізінде әзірленді.

 

Экологиялық кеңес туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Ресупбликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  

№148 Заңын негізге ала отырып, Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы

6 мамырдағы №2 Қаулысымен Қызылорда облысы әкімдігі жанындағы экологиялық кеңес (бұдан әрі – Кеңес) құрылды. 

Аталған Қаулымен Кеңестің құрамы бекітіліп, ережесі жасақталды.

Кеңес Қызылорда облысында экология және табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы негізгі бағыттарды үйлестіру мақсатында құрылған.

 

Облыс бойынша санитариялық тазариялық,

көркейту және көгалдандыру  жұмыстарының барысы туралы

«Облыс елді мекендерінде санитариялық тазарту, көркейту және көгалдандыру екі айлығын өткізу туралы» облыс әкімнің 2015 жылғы  6 наурыздағы №659-ө өкімімен  үстіміздегі жылдың 14 наурызы мен 16 мамыры аралығында санитариялық тазарту, көркейту және көгалдандыру екі айлығы жарияланды.

Сонымен қатар, облыс әкімінің 2015 жылғы 22 мамырдағы №12-ө өкімімен  санитариялық тазарту, көркейту және көгалдандыру жұмыстарының жүргізілу мерзімі 2015 жылдың 14 наурызы мен 29 маусымы аралығы болып өзгертілді.

Жоғарыда аталған өкімге сәйкес, бүгінгі таңда облыстың барлық елді мекендерінде  сенбілік ұйымдастырылды.

Аталған сенбіліктерге 41 600 астам адам күші мен 354 дана техникалар жұмылдырылды.

Нәтижесінде, арнайы полигондарға 26,5 мың текше метр тұрмыстық қалдықтар шығарылды.


Табиғат қорғау шараларының іске асыру бөлімінің

2015 жылдың 1-ші тоқсанында атқарылған жұмыстары турлы ақпарат

Тұрмысттық қатты қалдықтарды жинақталуы бойынша

 

2014 жылы облыс бойынша 139,6 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жинақталған.

мың тонна

Р/с

Елді мекен атауы

Жинақталуы

1

Қызылорда қаласы

27,0

2

Арал ауданы

9,9

3

Қазалы ауданы

11,0

4

Қармақшы ауданы

13,15

5

Жалағаш ауданы

13,6

6

Сырдария ауданы

6,95

7

Шиелі ауданы

11,5

8

Жаңақорған ауданы

12,2

9

Байқоңыр қаласы

34,3

 

Барлығы:

139,6

 

Облыс көлемінде «Ибрайхан и К ЛТД»  ЖШС-гі ғана тұрмыстық қатты қалдықтарды өндеумен айналысады.

2014 жылы аталған мекемемен 6,5 мың тонна тұрмыстық қатты қалдықтар өңделген.

тонна

Қалдықтардың түрі

Салмағы

Полимерлі қалдықтар

360 

Полиэтилен

87

Шыны ыдыстар

5,5

Картон

148

Метал-қанылтыр

112

Пластикалық ыдыстар

85

Полиэтиленді қапшықтар

0,6

Ағаш қалдықтары

7

Тері

0,1

Резенке қалдықтары

2,2

Текстильді қалдықтар

0,2

Золошлакты қалдықтар

28

Құрылыс қалдықтары

55

Жол құрылысына пайдаланылған түсті метал қалдықтары

0,2

Сүйек

2,2

Органикалық қалдықтар (шөп жапырақтары, тамақ қалдықтары, қағаз, бұтақтар және т/б)

5630

 

Құрамында сынап бар қатерлі қалдықтарды бөліп жинау тәжірбесін енгізу

2014 жылғы мамыр айынан бастап «ЭКО - Н Сервис» ЖШС-гі Құрамында сынап бар қатерлі қалдықтарды бөліп жинау жұмыстарымен айналысуда. 

«ЭКО - Н Сервис» ЖШС-гі жыл сайын құрамында сынап бар шамдарды бөліп жинау, өндеу және залалсыздандыру үшін  қабылдайтын болады.

«Экотром - 2У» құрылғысының қуаттылығы жылына 1500 тонна қауіпті қалдықтарды өндеуге және залалсыздандыруға мүмкіндік береді.

Есепті кезеңде ЭКО - Н Сервис» ЖШС-гі арқылы 5870 дана құрамында сынап бар энергоүнемдегіш шамдар өңделді.

Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары туралы

«Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларын бекіту туралы» облыс әкімдігінің қаулысының жобасы әзірленді.

Қаулы жобасы «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы кодексінің 20 бабының 17-3) тармақшасы, «Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы  25 қарашадағы №145 бұйрығы және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің 2014 жылдың 12 желтоқсанындағы №143-ө өкімінің талаптарын орындау мақсатында әзірленді.

 

Санитариялық тазалық жұмыстарының барысы

«Облыс елді мекендерінде санитариялық тазарту, көркейту және көгалдандыру екі айлығын өткізу туралы» облыс әкімнің 2015 жылғы  6 наурыздағы № 659-ө өкімімен  үстіміздегі жылдың 14 наурызы мен 16 мамыры аралығында санитариялық тазарту, көркейту және көгалдандыру екі айлығы жарияланды. Осы өкімді  іске асыру мақсатында, облыс бойынша біршама  жұмыстар атқарылуда.

Атап айтсақ, ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап, облыста  3 рет сенбілік ұйымдастырылып, аталған сенбіліктерге 20250  тұрғындар мен 318 дана техникалар жұмылдырылды.

Нәтижесінде, арнайы полигондарға 5261 мың текше метр тұрмыстық қалдықтар шығарылып, 8300 шақырымға жуық көшелер мен арықтар тазаланды.

 

Р/с

Елді мекен атауы

Сенбілікке қатысқан адам саны

Техника саны

Полигонға шығарылған тұрмыстық қалдықтар, мың текше метр

1

Қызылорда қаласы

3456

37

491

2

Арал ауданы

2709

46

175

3

Қазалы ауданы

2521

25

359

4

Қармақшы ауданы

2398

33

436

5

Жалағаш ауданы

3300

61

1980

6

Сырдария ауданы

1616

25

1174

7

Шиелі ауданы

3000

45

471

8

Жаңақорған ауданы

1250

46

175

 

Барлығы:

20250

318

5261

 

Құрылған күні: 30-03-2015 18:43
Жаңартылған күні: 12-11-2019 16:52

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика